nike free run 2 damen air force 1 mid nike air max 2014 sale nike huarache schwarz pandora kette hollister online sale tiffany armband ray ban sonnenbrille air jordan future oakley sonnenbrille frogskin

Heyecan?m?z? profesyonellikle birle?tirdik...

Günümüzde gün geçtikçe büyüyen gayrimenkul ve kredi sektörlerine ba?l? olarak profesyonel, tarafs?z ve do?ru de?erleri, firmalar için karar verme a?amas?nda önemli bir ihtiyaç olmu?tur.

Galata Ta??nmaz De?erleme ve Dan??manl?k Hizmetleri A.?. bu ihtiyaçlar? profesyonel ve uzman kadrosuyla do?ru yöntemleri kullanarak, do?ru sonucu, h?zl? bir biçimde elde etme amac?yla kurulmu?tur.
 


SPK

?irketimizin, Sermaye Piyasas? Kurulu'nun seri VIII. No:35 say?l? "Sermaye Piyasas? Mevzuat? Çerçevesinde Gayrimenkul De?erleme Hizmeti Verecek ?irketler ?le Bu ?irketlerin Kurulca Listeye Al?nmalar?na ?li?kin Esaslar Hakk?nda Tebli?i" çerçevesinde de?erleme hizmeti vermek üzere 13.12.2013 tarihinde kurulca listeye al?nmas?na karar verilmi?tir.


BDDK

Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.06.2014 tarih ve 5888 say?l? Karar? ile ?irketimize, Bankalara De?erleme Hizmeti Verecek Kurulu?lar?n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk?nda Yönetmeli?in 11'inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeli?in 4'üncü maddesi kapsam?na giren "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Ba?l? Hak ve Faydalar?n De?erlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesini uygun görmü?tür.

 

Haberler
         
© 2013 Her Hakk? Sakl?d?r. Galata Ta??nmaz De?erleme ve Dan??manl?k Hizmetleri A.?.
??erenk?y Mah., Hal Yolu Cad., ?zce Center, No:3, Kat: 8 Ata?ehir / ?stanbul, Tel:0216 576 55 66, F.: 0216 576 55 67, info@galatadegerleme.com