Galata|Değerleme

Genel anlamda bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.  

Galata|Proje

Proje değerleme çalışmaları; bölge genelinde incelemeler yapılarak taşınmazı tanımlamayı ve etklendiği parametreleri belirlemeyi esas alır. Yapılan tesptler ve hesaplamalar sonucunda taşınmazın en verimli şekilde kullanımını ortaya koyar ve seçenekler arasında en doğruyu bulmak için ışık tutar.

Galata|Makine

Şirketimiz bünyesinde makine değerleme konusunda uzmanlaşmış mühendislerden oluşan kadromuz ile, değerlemeye konu olan makine-teçhizat ve tesisatlar; uluslararası yöntemler ve raporlama standartları doğrultusunda raporlanmaktadır.

Galata|Dönüşüm

Kentsel dönüşüm sürecinde; gerek bireysel gerek kurumsal başvurularda, 6306 Sayılı Kanun gereği hazırlanan mevcut durum değer tespitine yönelik çalışmalardır.