top of page

Galata|Proje

GalataProje.png

Taşınmazlar üzerinde finansal açıdan en verimli inşaat projesinin geliştirilebilmesi; taşınmazın özellikleri, imar yapılaşma koşulları, yasal gereklilikler ve yer aldığı bölgenin arz-talep dengesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Proje değerleme çalışmaları; bölge genelinde incelemeler yaparak taşınmazı tanımlamayı ve etkilendiği parametreleri belirlemeyi esas alır. Yapılan tespitler ve hesaplamalar sonucunda taşınmazın en verimli şekilde kullanımını ortaya koyar ve ilgilisine seçenekler arasında en doğruyu bulmak için ışık tutar.

Proje değerlemenin en yaygın uygulamaları; karlılık analizleri, ön fizibilite hesaplamaları, nakit akış ve maliyet öngörüleri, en uygun fonksiyonun belirlenmesi ve rakip analizi çalışmalarıdır. Ekip çalışmaları halinde yürütülen bu uygulamalarda mevcut kullanıma dayalı hesaplamalar yapıldığı gibi ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulacak kullanımlara yönelik öngörülerde bulunulması da mümkündür. Bu nedenle anlık değer tespitinden daha geniş bir aralık sunar. Direkt kapitalizasyon yaklaşımı, anüite hesapları ve paranın zaman değeri için değerlerin belirli bir zaman dilimi içerisinde indirgenmesi bu çalışmalar içerisinde sıkça kullanılan hesaplamalardandır. 

bottom of page