top of page

Genel anlamda bir gayirmenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.

Proje değerleme çalışmaları; bölge genelinde incelemeler yapılarak taşınmazı tanımlamayı ve etkilendiği parametreleri belirlemeyi esas alır. Yapılan tespitler ve hesaplamalar sonucunda taşınmazın en verimli şekilde kullanımını ortaya koyar ve seçenekler arasında en doğruyu bulmak için ışık tutar.

Şirketimiz bünyesinde makine değerleme konusunda uzmanlaşmış mühendislerden oluşan kadromuz ile, değerlemeye konu olan makine-teçhizat ve tesisatlar; uluslararası yöntemler ve raporlama standartları doğrultusunda raporlanmaktadır.

AnaSayfa.png
Galata Taşınmaz Logo

Size "DEĞER" veriyoruz

Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan. Hiz. A.Ş.

SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş

"Gayrimenkul Değerleme" şirketidir.

spk-logo-01.png

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketimizi, VIII. No:35 sayılı tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 13.12.2013 tarihinde kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir.

BDDK_logo1.png

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şirketimizi, bankalara ve finans kurumlarına gayrimenkul değerleme hizmeti verebilmesi için 05.06.2014 tarihinde yetkilendirmiştir.

Logo_TDUB.png

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz öz düzenleyici Meslek Birliğidir. Şirketimiz, tüzel kişi üye Değerleme Kuruluşu olarak TDUB  üyesidir.

LideBir.png

Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği üyesidir.

bottom of page